Termékcsoportok
Email

KERTI-ÉS TERASZÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK

TEXTILTETŐS PERGOLÁK

A per­golák man­ap­ság egyre nagy­obb teret hódí­tanak, hiszen alka­lmazá­sukkal egy jól kihasznál­ható, kényelmes plusz hely­iség alakítható ki. A tex­til­tetőv­el fel­sz­erelt mod­ellek fil­i­grán, kön­nyed meg­je­lenés­sel bír­nak, melynek köszön­hetően jól illenek a mod­ern, min­imál építészeti von­alakhoz. Fel­sz­erel­hetők kiegészítő ele­mekkel és külön­böző oldalzárá­sokkal is, melyek még kom­for­tosab­bá teszik a kint töltött időt.

Textiltetős pergolák
előnyei

  • Egy tex­til­tetős per­go­la remek választás, ha hom­lokza­thoz rögzített teraszárnyékolót keresünk, de ter­mészete­sen elérhető szabadonál­ló kivi­tel is.
  • Elegáns, fil­i­grán meg­je­lenés­sel bír­nak, mégis jól illenek a mod­ern építészeti ele­mekhez is.
  • A tel­jes kényelemért  és max­imális kihasznál­hatóságért fel­sz­erel­hetők kiegészítő extrákkal és oldalzárá­sokkal is.
  • Az inte­grált vízelvezetés­nek köszön­hetően esős időben sem kell aggód­ni, hiszen a szerkezet nem ázik be.
  • A szerkezet bár­mi­lyen RAL szín­ben válaszható.

Textiltetős pergolák
elérhető típusai

Lapure

„A Lapure egy elegáns, mégis mod­ern rend­sz­er, mely a tex­til­tetős kialakítás ellenére sem ázik be, dőlésszögének és inte­grált vízelvezető rend­sz­erének köszön­hetően.”

Qbus 

„A Qbus egy rend­kívül rugal­mas tex­til­tetős per­go­la, mely egyedülál­ló módon ren­delkezik egy füg­gőleges árnyék­tol­dat­tal is, ami segít az alac­sonyan érkező nap­sug­arak kivédésében is.

HAZAI REFERENCIÁINK

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA
VAN SZÜKSÉGE?

A meghird­e­tett árnyékolók több­sége építészeti tanác­sadást igényel ahhoz, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízható működést, mag­as esztétikai élményt jelentsen. Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
az Archishade szakértő csapatával

  1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
  2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
  3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Az akció keretében a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
  4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
  5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Irodánk és bemu­tatóter­münk ‑valamint part­nervál­lalatunk az Atenád Kft gyártó üzeme — a Dunakeszi Auchan Ipari park területén talál­ható, a McDonald’s ‑ot és Burg­er Kinget összekötő Pal­lag utcában. Bemu­tatóter­münkben per­goláink, napel­len­zőink, télik­ert árnyékolóink megtekinthetők. A ren­delkezésre álló lehetőségekről, szín- és anyagválasztékról, extra funkciókról is bővebb tájékoz­tatást adunk.

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!