fbpx
Termékcsoportok
Email

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE?


  Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, árnyékolók, ter­mészetes szel­lőzők ter­vezésénél. Legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

  A megren­delő igényeinek felmérése, és az árnyékoló típusá­nak kiválasztása után átadunk egy előzetes ára­ján­la­tot, amit a látványterv elkészítése, majd a helyszíni felmérés követ, majd a műsza­ki tanác­sadá­sunk mel­lett a vevőv­el közösen kiválasztjuk az anyagokat, színeket. Amen­ny­iben a kiválasz­tott árnyékoló megren­delésre kerül, a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás egyaránt díj­mentes! A ter­vezéstől a kivitelezésig tartó munkafolyamo­tok befe­jező részeként az engedél­lyel, megfelelő sza­kvizs­gá­val ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó az Archishade felü­gyelete mel­lett, a mi közreműködésünkkel építi be a cégünk által legyár­tott és kiszál­lí­tott szerkezetet.

  KAPCSOLATFELVÉTEL

  Hív­ja sza­kértő kol­légáinkat az aláb­bi tele­fon­számokon, vagy küld­je el a kitöltött űrlapot és keres­ni fogjuk Önt!

  Építész sza­k­tanác­sadás
  Oláh Mátyás

  Építész sza­k­tanác­sadó / Archi­tect con­sul­tant

  +36 70 639 2000
  matyas.olah(kukac)archishade.hu

  Építész sza­k­tanác­sadás
  Szoko­lai Máté

  Építész sza­k­tanác­sadó / Archi­tect con­sul­tant

  +36 70 317 5320
  mate.szokolai(kukac)archishade.hu

  Hiba történt az adatok mentése során!
  Sikeresen feliratkoztál!