Termékcsoportok
Email

A Zala­zone autói­pari teszt­pálya nem csak hazánkban, de Európában is egyedülál­ló. Az Autói­pari Próbapálya Zala Kft. beruházás­ban meg­való­suló világszín­von­alú létesít­mény­ben a legko­rsz­erűbb eszközök a legú­jabb szen­zor- és képfel­dol­go­zó tech­nológiákkal teszik lehetővé a világ vezető autó­gyártói­nak a külön­böző körülmények közöt­ti vizs­gála­tokat.

A kom­plex­um­ban dinamikai felület, a nagy sebességű veze­thetősé­gi pálya, az önvezető gépjár­művek tesztelésére alka­lmas smart city zóna, fék­teszt­felület, az autópálya- és az országúti teszt­sza­kas­zok, valamint jár­mű­d­i­nami­ka tesztekre alka­lmas pályasza­kas­zok áll­nak a jár­műi­pari fejlesztők ren­delkezésére.

A kom­plex­umhoz egy kon­fer­en­ci­aközpont, iro­daépület és szá­mos kiszol­gáló létesít­mény is kapc­solódik. Ezen épületek árnyékolásában, valamint gépészeti beren­dezé­seik burkolásában az Archishade Kft. is részt vett.

Fela­datunk a kon­fer­en­ci­aközpont ener­gia­hatékonysá­gi szem­pont­ból hatékony kül­ső, valamint a fénysz­abá­ly­ozást lehetővé tevő bel­ső árnyékolása volt a min­i­mal­ista design jegyében. Ezt felada­tot Fixscreen tex­tilárnyékolókkal valamint beltéri motoros rolet­tákkal oldot­tuk meg.

Ugyanc­sak cégünk kapott felkérést az épületek gépészeti tere­inek elburkolására. A pro­jek­t­nek ehhez a részéhez Lin­ius folyam­atos szel­lőző- és deko­r­burko­lat rend­sz­ert ter­veztünk és gyár­tot­tunk.

Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból- Zalazone projekt
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat,
Fixscreen textilárnyékolók, Zalazone tesztpálya
Fixscreen textilárnyékolók, Zalazone tesztpálya
Fixscreen textilárnyékolók, Zalazone tesztpálya
Fixscreen textilárnyékolók, Zalazone tesztpálya
Fixscreen textilárnyékolók, Zalazone tesztpálya
Fixscreen textilárnyékolók, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya, Főépület
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Zalazone tesztpálya

Projektről

  • A Linius hő- és hangszigetelési, valamint építészeti szempontból is optimális megoldást nyújt a gépészeti kivezetések (befúvó, elszívó) homlokzati integrálására.
  • A szellőző és dekorburkolatok közül a Linius rendelkezik a legjobb légáteresztési tényezővel.
  • A Fixscreen zip rendszerű textilárnyékoló hatékonyan védi a belső tereket a túlmelegedés ellen és rendkívül szélálló, akár 130 km / órás szélnek is ellenáll.
  • A Fixscreen használatával akár 6 méter széleségű, illetve 22 m2 nagyságú üvegfelületek is árnyékolhatók.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!