Termékcsoportok
Email

Buda exk­luzív találkozóhe­lyén, a sokoldalú ren­dezvényter­mek mel­lett egy kertvendéglő is helyet kapott, melynek közép­pon­tjában 2 külön­böző funkciókkal ellá­tott Archishade ker­ti árnyékoló biz­tosít­ja a vendégek kényelmét.

A tula­j­donosok cél­ja a kom­plex­um­mal, hogy Buda szívében is legyen egy olyan találkozóhe­ly, mely a hétköz­napi és az alka­l­mi tár­sasá­gi együt­tléteknek is otthont adhat, méghoz­zá 21. száza­di minőség­ben. Ezekhez az elvárá­sokhoz igazí­tot­ták igényeiket a kültéri élet­terek kialakításában is, mely­hez sza­kértő part­nerre talál­tak Ben­nünk.

Az első megbeszélések alapján egy lényege­sen más vol­u­menű beruházás volt az elképzelés, de sik­erült meg­győzni a tula­j­dod­nosokat, hogy a biok­li­matikus ker­ti árnyékoló Fixscreen oldalzárá­sokkal a sze­le­sebb, hűvösebb idősza­kok­ban is kom­for­tot biz­tosíthat a vendégeknek. A kerthez később hoz­záépített Flat per­golá­val pedig egy kávé elf­o­gyasztására is alka­lmas kültéri élet­teret alakíthat­tak ki, mely a for­ró idősza­k­ban is menedéket jelent az alat­ta tartózkodók­nak.

Algarve bioklimatikus lamellás és Flat ponyvás pergolák Haris Park
Algarve bioklimatikus lamellás és Flat ponyvás pergolák
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Algarve bioklimatikus lamellás és Alumark Flat ponyvás pergolák Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Flat pergola Haris Park
Flat pergola

Videók

Médiamegjelenések

print
A projektről bővebben olvashat a magazin 157 - 2020/1 lapszámában.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!