fbpx
Termékcsoportok
Email

Buda exk­luzív találkozóhe­lyén, a sokoldalú ren­dezvényter­mek mel­lett egy kertvendéglő is helyet kapott, melynek közép­pon­tjában 2 külön­böző funkciókkal ellá­tott Archishade ker­ti árnyékoló biz­tosít­ja a vendégek kényelmét.

A tula­j­donosok cél­ja az volt, hogy Buda szívében is létre­jöjjön egy olyan találkozóhe­ly, mely a hétköz­napi és az alka­l­mi tár­sasá­gi együt­tléteknek is 21. száza­di minőség­ben adhat otthont. Ezekhez az elvárá­sokhoz igazí­tot­ták igényeiket a kültéri élet­terek kialakításában is, mely­hez sza­kértő part­nerre talál­tak cégünkben.

Az első megbeszélések során sik­erült meg­győzni a tula­j­dod­nosokat, hogy az Algarve biok­li­matikus per­go­la teraszárnyékoló Fixscreen tex­tilárnyékoló oldalzárá­sokkal a sze­le­sebb, hűvösebb idősza­kok­ban is kom­for­tot biz­tosíthat a vendégeknek. A kerthez később hoz­záépített Alumark Flat ponyvás per­go­la révén pedig egy kávé elf­o­gyasztására is alka­lmas kültéri élet­teret alakíthat­tak ki, mely a for­ró, nyári napokon is menedéket jelent az alat­ta tartózkodók­nak.

Algarve bioklimatikus lamellás és Flat ponyvás pergolák Haris Park
Algarve bioklimatikus lamellás és Flat ponyvás pergolák
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve pergola Fixscreen oldalzárással
Sorolt Algarve Fixscreen oldalzárással
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Alumark Flat ponyvás pergola Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Algarve bioklimatikus lamellás és Alumark Flat ponyvás pergolák Haris Park
Alumark Flat ponyvás pergola
Flat pergola Haris Park
Flat pergola

Videók

Médiamegjelenések

print
A projektről bővebben olvashat a magazin 157 - 2020/1 lapszámában.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!