Termékcsoportok
Email

Buda frekven­tált kerületében a megren­delő határo­zott elképzelésekkel for­dult az ter­vezőkhöz: nem hivalkodó, for­mailag letisz­tult, de nem túl­sá­gosan min­i­mal­ista épületet képzelt el, azaz otthonos otthon­ra vágy­ott.

A járvány­he­lyzetben megvál­to­zott életrit­musunk új megközelítések felé irányí­tot­ta a figyel­met otthonaink kialakításában is. Ahhoz, hogy egya­zon lakás a szaba­didő, a tár­sasá­gi élet, a mun­ka, sőt akár egy sajá­tos nyaralás helyszínévé vál­has­son, igen sokat kell alakí­tani és nem­c­sak a falakon belül: kiderült, men­nyire fontos max­imálisan kihasznál­hatóvá ten­ni a kerteket, teras­zokat, udvarokat, erké­lyeket – min­de­hhez nagy­ban hoz­zájárul­nak az újgen­erá­ciós ker­ti teraszárnyékoló rend­sz­erek. Ezt a lehetőséget ragad­ta meg az építész és a megren­delő az Archishade sza­kértő segít­ségév­el. A pro­gram része volt az árnyékolás tudatos ter­vezése is, a moz­gal­mas alakza­thoz iga­zodó teras­zokkal és per­golákkal, har­mo­nizál­va a színvilág­gal, de más-más funkció­val.

Kulcs­fontosságú a megfelelő ter­mékválasztás: sok­szor a megren­delők már kevesebb időt, energiát és pénzt fordí­tanak erre, azon­ban az olc­sóság­nak ára van. A per­golák telepítését komoly ter­vezési folya­mat előzi meg – a helyszíni adottsá­gok nagy­ban befolyá­solják a lehetőségeket –, ezért az építésznek ismernie kel­lene a lehetőségek tel­jes tárházát. Miv­el az árnyékolók, zsaluz­iák, szúnyo­ghálók rengeteget fejlődtek az elmúlt idősza­k­ban, cél­sz­erű olyan sza­kértőt keres­ni, aki nem­c­sak értékesíti vagy beépíti a ter­méket, de az építésszel, sza­kkivitelezőkkel együtt végigkíséri a folyam­a­tot a ter­vezéstől a kivitelezésig.

Skye, Fixscreen és üvegtoló panel oldalzárásokkal, öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Skye bioklimatikus lamellás pergola: Fixscreen és üvegtoló panel oldalzárásokkal, beépített led világítással, Beam fűtő és zenemodullal; Qbus pergola az emeleten
Skye, Fixscreen és üvegtoló panel oldalzárásokkal, öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Skye bioklimatikus lamellás pergola: Fixscreen és üvegtoló panel oldalzárásokkal, beépített led világítással, Beam fűtő és zenemodullal; Qbus pergola az emeleten
Skye elforgatható és eltolható lamellás tető
Skye bioklimatikus lamellás pergola: Fixscreen és üvegtoló panel oldalzárásokkal, beépített led világítással, Beam fűtő és zenemodullal; Qbus pergola az emeleten
Skye üvegtoló panelek
Skye bioklimatikus lamellás pergola üvegtoló panelek
Qbus textiltetős pergola
Qbus textiltetős pergola
Qbus textiltetős pergola
Qbus textiltetős pergola
Qbus pergola, öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Qbus pergola; Öntartó (S-Kompakt) zsaluzia Z-lamellával és integrált pliszé szúnyoghálóval
Qbus pergola; öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Qbus pergola; Öntartó (S-Kompakt) zsaluzia Z-lamellával és integrált pliszé szúnyoghálóval
Qbus pergola, öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Qbus pergola
Öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Öntartó (S-Kompakt) zsaluzia Z-lamellával és integrált pliszé szúnyoghálóval
Qbus textiltetős pergola
Qbus textiltetős pergola
Öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Öntartó (S-Kompakt) zsaluzia Z-lamellával és integrált pliszé szúnyoghálóval
Öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Öntartó (S-Kompakt) zsaluzia Z-lamellával és integrált pliszé szúnyoghálóval
Skye bioklimatikus lamellás pergola, Fixscreen és üvegtoló panel oldalzárásokkal, öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Skye bioklimatikus lamellás pergola: Fixscreen és üvegtoló panel oldalzárásokkal; Öntartó (S-Kompakt) zsaluzia Z-lamellával és integrált pliszé szúnyoghálóval
Qbus textiltetős pergola, öntartó S-Kompakt zsaluzia Z-lamellával
Qbus textiltetős pergola
Qbus pergola
Qbus pergola
Skye elforgatható és eltolható lamellás tető
Skye elforgatható és eltolható lamellás tető

Projektről

  • A megrendelő elképzelése alapján a cél egy olyan kültéri nappali megvalósítása volt a teraszon, mely a kényelemnek és a high-teck megoldásoknak is megfelel.
  • A bioklimatikus pergolák csúcsterméke a Skye, képes egy gombnyomásra az időjáráshoz alkalmazkodó belső teret varázsolni.
  • A Skye megbízhatóságát az S-Drive technológiának köszönheti, stabillá teszi a tetőlamellák forgatását és eltolását, így szempont volt az is, hogy csak egyszer kell a tulajdonosoknak foglalkoznia a pergolával – amikor beépítik.
  • Nyári forróságban a Fixscreen árnyékoló speciális energetikai szövetei kinn tartják a hő akár 95%-át, lyukacsos szövésűek, vagyis áteresztik a levegőt zárt állapotban is.
  • A sűrűn lakott környezetben, szempont volt az is, hogy megakadályozza a belátást.
  • Hűvösebb, szelesebb időszakban is a Fixscreen jelenti a megoldást, miután a szabadalmaztatott zipes technológia segítségével akár hurrikán erejű széltől is megvédhető a konyhával összekapcsolt terasz.
  • Az emeleti fedetlen teraszokat szinte egész nap erősen éri a napsugárzás, így kiemelten fontos volt a megrendelőnek, hogy az árnyékoló alatti pihenőtér igazodjon a napjáráshoz. Ezt az elvárást a Qbus pergola tökéletesen kielégíti.
  • Az energiatudatosság és a fenntarthatóság kiemelten fontos volt a megrendelőnek, ezért került választás – az egyéb műszaki megoldásokon túl – az öntartó Alumark S-Kompakt zsaluziára, modern Z90-formájú lamellákkal, integrált pliszével.
  • Az S-Kompakt zsaluziába a pliszé szúnyoghálón kívül mobil szúnyogháló is integrálható a rendszerbe, ahogy az a jelen családi háznál is történt.

Videók

Médiamegjelenések

online
Az Octogonban olvasható cikket a projektről "Energiatudatos, egyedülálló árnyékolók az Archishade-től" címen a fenti linken érheti el.
A projektről készült kisfilm a Viasat3 műsorán is. Nézze meg itt!
print
A magazin "Szín- és formaváltás" c. cikke 2021/3. számában a projekt részleteit a fenti linken olvashatja.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!