fbpx
Termékcsoportok
Email

A világ egyik legko­rsz­erűbb és legkülön­lege­sebb etno­grá­fi­ai intézményének hom­lokza­tát a Ren­son Lin­ius hom­lokzat­burko­lat szel­lőző lamel­larend­szere teszi még külön­lege­seb­bé.

A Népra­jzi Múzeum Euró­pa egyik legko­ráb­bi, több mint 150 éves népra­jzi gyűjteményét mutat­ja be. Az intézmény új épületének megter­vezéséért 15 világhírű mag­yar és külföl­di építésziro­da versenyzett. A beérkező pályaműveket egy neves mag­yar és nemzetközi múzeu­mi és építészeti sza­kem­berek­ből álló zsűri bírál­ta el. A ter­vpá­lyázat nyertese a Napur Archi­tect Kft. lett, így mag­yar építésziro­da ter­vezhette Budapest új építészeti és kul­turális látványosságát.

E külön­leges épület, sajá­tos és látványos kialakításából adódóan nagy épület­gépészeti igén­nyel ren­delkezett. Meg­bízónk igénye ezen épület­gépészeti ele­mek takarása és árnyékolása volt egy olyan hom­lokza­ton, ame­lyek csak alakos felületek jelen­tek meg.

A pro­jek­thez a Lin­ius hom­lokzat­burko­lat rend­sz­ert, egy alumíni­um pro­filok­ból álló folyam­atos szel­lőző és deko­r­burko­la­tot java­soltuk. Ez az elegáns, vízsz­intes von­alvezetésű, min­i­mal­ista struk­turális árnyékoló hő- és hangszigetelési, valamint építészeti szem­pont­ból is opti­mális megoldást kínál a gépészeti beren­dezések épülethom­lokzat­ba történő inte­grálására, illetve eltakarására.

Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum
Renson Linius homlokzatburkolat, szellőző és dekorburkolat, Néprajzi Múzeum

Projektről

  • Az épület kialakítása miatt csak alakos felületeket kellett árnyékolni.
  • A lamellás árnyékolók esetében az alakos felület lekövetése komoly kihívás, amire a Linius L50 HF tökéletesen alkalmas volt.
  • A Linius profilok felhasználásával speciális szerkezetek (íves formák, integrált ajtók, fix és mozgatható szerkezetek, szabadon álló szerkezetek, vagy sarok elemek) is legyárthatók, illetve integrálhatók az épület homlokzatába.
  • A Linius jelenleg a piacon kapható egyik legnagyobb légáteresztési képességgel rendelkező lamellarendszer.
  • A lamellarendszer extrudált alumínium lamellákból/profilokból áll, melyeket ugyancsak alumínium tartó profilok rögzítenek.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!