Termékcsoportok
Email

Régi üzemépület­ből korsz­erű iro­daépület született az árnyékolás­nak köszön­hetően.

Az MVM Gázművek Sal­gó­tar­jáni úti tele­phelyén egy régi üzemépületet alakí­tot­tak át iro­daépület­té. Miv­el az épület hatal­mas tetőbevilágító­val, a déli hom­lokza­ton egy nagy üveg­portál­lal ren­delkezett, nyáron élvisel­hetetlenül meleg volt az ott dol­go­zók számára, amin a drágán kivitelezett kli­ma­tizálás sem segített.

A fen­ti prob­lémából adódóan fela­datunk ket­tős volt. Az általunk java­solt árnyékolási megoldás­sal egyrészt az épület összes érin­tett nyílászárójár (kelet-délkeleti és dél-dél­nyu­gati oldal) árnyékol­nunk kel­lett. Más­részt célunk volt az us, hogy öltöztessük és karak­tert adjunk az épület­nek. Min­dezt úgy, hogy közben ne tévesszük szem elől a költ­séghatékonysá­gi szem­pon­tokat sem.

Az épület kelet-délkeleti oldalán motorosan moz­gath­ató öntartó, nagy szélál­lóságú zsaluzia szerkezeteket telepítet­tünk. A dél-délkeleti oldal árnyékolását fix lamel­lás Ren­son Icarus struk­turális árnyékoló szerkezetetekkel, a tetőbevilágító hő elleni védelmét és árnyékolását pedig a Varisol W350, nagy szélál­lóságú tex­tilárnyékoló­val oldot­tuk meg.

S-Kompakt EVO zsaluzia, MVM Gázművek irodaház
S-Kompakt EVO zsaluzia, MVM Gázművek irodaház
Varisol W350 üvegtető árnyékoló, MVM Gázművek irodaház
Varisol W350 Télikert és üvegtető feletti árnyékoló
S-Kompakt EVO zsaluzia, MVM Gázművek irodaház
S-Kompakt EVO zsaluzia, MVM Gázművek irodaház
Varisol W350 üvegtető árnyékoló, MVM Gázművek irodaház
Varisol W350 Télikert és üvegtető feletti árnyékoló
Icarus strukturális árnyékoló, MVM Gázművek irodaház
Icarus strukturális árnyékoló

Projektről

  • A kelet-délkeleti oldalon motorosan mozgatható öntartó, nagy szélállóságú zsaluzia szerkezeteket telepített viszonteladó partnerünk.
  • A dél-délkeleti oldal árnyékolását fix lamellás, strukturális árnyékoló szerkezetetekkel, a tetőbevilágító hő elleni védelmét és árnyékolását pedig a Varisol W350, nagy szélállóságú textilárnyékolóval oldottuk meg.
  • A strukturális árnyékoló telepítéséhez HEA lakatos szerkezetet kellett felépíteni és távtartókkal eltartani a homlokzattól. Fölül egy darabból álló háromszög keretet készítettünk, amelynek a daruzása is kihívás volt a már elkészült térkő miatt.
  • Az öreg épület egyenetlen homlokzati felülete és a különböző síkokon lévő nyílászáró beépítés kihívást jelentett a kivitelezésben, de az előkészületeknek köszönhetően ezt a kihívást is megoldottuk.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!