Termékcsoportok
Email

Moto­ros működ­te­té­sű, Varis­ol K450 integ­rált nap­el­len­ző árnyé­kol­ja a gyé­mán­to­kat a Moni’s ékszer Októ­ber 6‑i utcai boltjában.

Fel­ada­tunk az ékszer­bolt kira­ka­tá­nak árnyé­ko­lá­sa volt oly módon, hogy az árnyé­ko­ló vissza­hú­zott álla­pot­ban tel­je­sen integ­rá­lód­jon az üveg­por­tál­ba. Bár egy­sze­rű­nek tűnik, de ez a fel­adat kife­je­zet­ten sok sta­ti­kai szá­mí­tást és nagyon pre­cíz kivi­te­le­zést igényelt.

Mind­emel­lett a java­solt árnyé­ko­ló­nak meg kel­lett felel­nie a műem­lék­vé­del­mi szem­pon­tok­nak, erő­sí­te­nie kel­lett az üzlet high-tech imá­zsát és sugal­la­nia kel­lett azt a minő­sé­get, amit a gyé­mánt éksze­re­ket for­gal­ma­zó Moni’s ékszer kép­vi­sel a vásár­lók felé.

Projektről

  • A beépített Varisol K450 napellenző teljesen tokozott, könyökkaros napellenző szögletes (minimalista) formavilággal, mely akár homlokzatburkolat síkjába is besüllyeszthető.
  • A termék alkatrészekben érkezett és a helyszínen kellett összeépíteni.
  • A tokszerkezet megvédi a szerkezetet a nedvességtől és a koszolódástól, a szerkezet időtálló alumíniumból készül.
  • A Varisol tokozott napellenzők masszív alumínium tokozatba kerülnek integrálásra. A tokozat védi a textilt és a könyökkarokat, zárt állapotban esztétikusan elrejti a különböző alkatrészeket, ezzel modern és kellemes megjelenést biztosítva a napellenző részére.
  • A könyökkarok mozgatása és feszítése nagy teherbírású láncos mechanizmussal történik.
  • A szerkezet nagyméretű, akár 1200 x 400 cm-es teljes területű teraszok árnyékolására is alkalmas.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!