fbpx
Termékcsoportok
Email
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló

A Donau­ti­ca Étterem & Hotel napvédelme az építészeti arcu­lat lényeges része is.

A Donau­ti­ca tökélete­sen hoz­za építészetév­el azokat egy kortárs, ener­giatudatos elvek alapján ter­vezett, precíz kivitelű ház karak­terét . Az elmúlt 10 évben meg­je­lent azon építészeti trend, mely­ben az árnyékolás és a napfény elleni védelem már a ter­vezés ide­jén meg­je­lenik és hoz­zájárul az épület ener­getikai tel­jesít­ményéhez és esztétikumához. Ezek a rend­sz­erek ma már nem utóla­gos „rátétek”, hanem szerves részei a háza­k­nak.

A korsz­erű árnyékolás­sal a nyári és a téli idősza­k­ban is kellemes klí­ma terem­thető a beltér­ben és kültér­ben egyaránt. A nap melegének és fényének kon­trolálásá­val jelen­tős ener­giameg­takarítás érhető el. Ugyanakkor az épület karak­terének, képének kialakításában a tex­tilárnyékoló, illetve lamel­lás rend­sz­erű árnyékolók látható ele­meinek is döntp szerepük van. Ennek a ket­tősségnek kiváló példá­ja a Donau­ti­ca. Az épület korsz­erű árnyékoló rend­sz­erei és napfény elleni védelme az Archishade Kft. ter­mékeinek és sza­kértelmének köszön­hető.

A pro­jek­thez Varisol W300 és W500 tex­tilárnyékolókat valamint Algarve biok­li­matikus lamel­lás per­go­la teraszárnyékolót szál­lí­tot­tunk. Az épület hom­lokza­tát Icarus struk­trális árnyékoló alka­lmazásá­val valósí­tot­tuk meg.

A Donau­ti­ca jó pél­da arra, hogy a beruházó által elvárt tech­nikai tar­talom és építészeti kép akkor egységes, har­monikus, amikor a pro­jek­t­ben végig, közös választá­sokkal, dön­tésekkel működik együtt az építész és az egyes sza­k­területek mesterei.

Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300, W500 textilárnyékolók, Algarve bioklimatikus pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékoló, Icarus struktrális árnyékoló

Projektről

  • A Donautica hatalmas üvegfelületekkel tekint a tájra, melyek napvédelmét a homlokzati nyílászárókon és a télikertek oldalfalain a Renson Fixscreen tökéletesen záródó zipzártechnológiás árnyékolói (Sergé 600 textillel) biztosítják.
  • A textilek hőtechnikai tulajdonságainak itt különösen nagy figyelmet szenteltek szaktanácsadó kollégáink, szem előtt tartva az esztétikai szempontokat is, ezért a textilanyagokról készült fotó alapján, az építésszel közös 3D-s renderezésben választották ki a tökéletesen illő színt.
  • A télikertek tetőszerkezeteire Varisol W300-as és W500-as kültéri textil árnyékolók kerültek. Különlegességük a szabadalmaztatott kettős rugós ellenfeszítés, így az esztétikus, nagy felületek napvédelmére is kiváló anyag minden állásban ugyanolyan feszes marad.
  • Az optimális napvédelemhez elengedhetetlen az épület tetejének védelme, ezért a hosszú élettartamú Renson Icarus strukturális árnyékolók kerültek beépítésre.
  • A tetővédelemhez a megfelelő lamellatípust és -kiosztást a homlokzati rendszerekhez hasonló módszerrel, azaz szaktanácsadóink az építésszel közösen, 3D-s látványterv alapján határozták meg.
  • A VIP-teraszokra a matt, karcmentes felületű Renson Algarve rendszer került, ezek egyes elemei lapozható üvegpanellel választhatók el egymástól, és LED-lamelláival kellemes hangulatot teremtenek naplemente után is.

Videók

Letölthető anyagok

Médiamegjelenések

online
A projekt további részleteiről olvashat az Octogon weboldalán "A Donautica napvédelme az építészeti arculat lényeges része is" címmel a logóra kattintva.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!