Termékcsoportok
Email
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló

A Donau­ti­ca napvédelme az építészeti arcu­lat lényeges része is.

A Donau­ti­ca tökélete­sen hoz­za építészetév­el azokat a karak­tereket, ame­lyek egy kortárs, ener­giatudatos elvek alapján ter­vezett, precíz kivitelű ház saját­jai. Szem­betűnő az elmúlt 10 év alatt meg­je­lent azon építészeti ten­den­cia, mely­ben már a ter­vezés ide­jén egy épület ener­getikai követelményeinek meghatározásához és esztétikai igényességéhez is hoz­zá tar­tozik a napvédel­mi rend­sz­er. Ezek a rend­sz­erek már nem utóla­gos „rátétek”, hanem szerves részei a háza­k­nak.

A korsz­erű árnyékolás­sal a nyári, de a téli idősza­k­ban is kellemes klí­ma terem­thető a beltér­ben, és akár a kültér­ben (teras­zon) is, a nap melegének és fényének kon­trolálásá­val pedig jelen­tős ener­giameg­takarítás érhető el. Ugyanakkor az épület karak­terének, képének kialakításában is dön­tő szerepük van a rend­sz­er látható ele­meinek, így a tex­til- vagy lamel­lás rend­sz­erű árnyékolók­nak stb. Ennek a ket­tősségnek kiváló példá­ja a Donau­ti­ca, melynek korsz­erű napvédel­mi rend­szere az Archishade Kft. ter­mékeinek és sza­kértelmének köszön­hető.

A Donau­ti­ca jó pél­da arra, hogy a beruházó által elvárt tech­nikai tar­talom és építészeti kép akkor egységes, har­monikus, amikor a pro­jek­t­ben végig, közös választá­sokkal, dön­tésekkel működik együtt az építész és az egyes sza­k­területek mesterei.

Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
3-2
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló
Varisol W300-as éAlgarve bioklimatikus lamellás pergola, Varisol W500 és W300 textilárnyékolók, Icarus struktrális árnyékoló

Projektről

  • A Donautica hatalmas üvegfelületekkel tekint a tájra, melyek napvédelmét a homlokzati nyílászárókon és a télikertek oldalfalain a Renson Fixscreen tökéletesen záródó zipzártechnológiás árnyékolói (Sergé 600 textillel) biztosítják.
  • A textilek hőtechnikai tulajdonságainak itt különösen nagy figyelmet szenteltek szaktanácsadó kollégáink, szem előtt tartva az esztétikai szempontokat is, ezért a textilanyagokról készült fotó alapján, az építésszel közös 3D-s renderezésben választották ki a tökéletesen illő színt.
  • A télikertek tetőszerkezeteire Varisol W300-as és W500-as kültéri textil árnyékolók kerültek. Különlegességük a szabadalmaztatott kettős rugós ellenfeszítés, így az esztétikus, nagy felületek napvédelmére is kiváló anyag minden állásban ugyanolyan feszes marad.
  • Az optimális napvédelemhez elengedhetetlen az épület tetejének védelme, ezért a hosszú élettartamú Renson Icarus strukturális árnyékolók kerültek beépítésre.
  • A tetővédelemhez a megfelelő lamellatípust és -kiosztást a homlokzati rendszerekhez hasonló módszerrel, azaz szaktanácsadóink az építésszel közösen, 3D-s látványterv alapján határozták meg.
  • A VIP-teraszokra a matt, karcmentes felületű Renson Algarve rendszer került, ezek egyes elemei lapozható üvegpanellel választhatók el egymástól, és LED-lamelláival kellemes hangulatot teremtenek naplemente után is.

Videók

Letölthető anyagok

Médiamegjelenések

online
A projekt további részleteiről olvashat az Octogon weboldalán "A Donautica napvédelme az építészeti arculat lényeges része is" címmel a logóra kattintva.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!