Termékcsoportok
Email
Elegancy pergola, balatoni villaépület

Ebben a külön­leges pro­jek­t­ben a megren­delő cél­ja az volt, hogy egy párat­lan bal­a­toni panorámá­val ren­delkező, ámde széles helyre épített ingat­lan teraszán, olyan árnyékolási megoldást hoz­zunk létre, ame­ly szük­ség esetén tel­je­sen kinyitható és minél kevés­bé akadá­ly­oz­za a kilátást.

Min­demel­lett, az árnyékolási megoldás­nak kis dőlésszög mel­lett is eső- és időjárásál­ló­nak kel­lett lennie. Továb­bi megren­delői szem­pont és dön­tési tényező volt a java­solt megoldás versenyképes ár-érték aránya. Így esett a választás az Ele­gan­cy névre hall­gató, ponyvás tetősz­erkezettel fel­sz­erelt per­golára.

Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Alumark Elegancy ponyvás tetejű pergola
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy ponyvás tetejű pergola, balatoni villaépület
Elegancy pergola, balatoni villaépület
Elegancy
Elegancy pergola, balatoni villaépület
Elegancy
Elegancy pergola, balatoni villaépület
BT_20221010_Balatonfured_052

Projektről

  • A projekt keretében Alumark Elegancy ponyvás pergola rendszer került beépítésre Fixscreen oldalzárással kiegészítve.
  • A projekt során nagy hangsúlyt kapott az esztétika, az épület szerkezeti elemeivel való harmonikus illeszkedés.
  • Tervezési szempont volt, hogy a pergola oszlopai és gerendaprofiljai a terasz alatti pillérek középvonalával fussanak.
  • A beépített rendszernek kis dőlésszög mellett is alkalmasnak kellett lennie a teraszfedésre.
  • A megvalósult rendszer nagy szélállóságú oldal és terasztetővel rendelkezik.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!