fbpx
Termékcsoportok
Email

Mintha nagyképernyős full HD TV-én néznénk egy álom­sz­erű, 3D‑s bal­a­toni ter­mészetfil­met. Ilyen az amikor egy extrav­agáns bal­a­toni, víz­par­ti luxusvil­lát az egye­di, Algarve Aero biok­li­matikus lamel­lás per­go­la rend­sz­er tesz még külön­lege­seb­bé.

E min­den igényt kielégítő, közvetlen víz­par­ti, bal­a­toni luxusvil­la tula­j­donosa nem­c­sak még szeb­bé, de még élhetőb­bé és kíván­ta ten­ni gyönyörű ingat­lanát. Ezért dön­tött Ren­son Algarve Aero biok­li­matikus per­go­larend­szere mel­lett.

Megren­delőnk elvárása az volt, hogy az épület meglévő terasza­it tegyük szél- és esővédet­té és hogy alakít­sunk ki egy árnykolt kül­ső terasz is. Min­dezt az épület egye­di építészeti kialakításá­ba inte­grál­va kel­lett létre­hoz­nunk. A min­den szem­pont­ból extrav­agáns, külön­leges adottsá­gokkal és műsza­ki megoldá­sokkal ren­delkező épület pró­ba elé állí­tot­ta ter­vező csap­atunkat.

Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Mélyedésbe süllyesztett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Mélyedésbe süllyesztett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Szerkzetre ültetett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Mélyedésbe süllyesztett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola
Mélyedésbe süllyesztett Algarve Aero bioklimatikus lamellás pergola

Projektről

  • A 60-70 cm-es rétegrend és a nagy fesztávok áthidalása egyedi megoldásokra sarkalt minket.
  • A projekt keretében 3 db Renson Aero, forgatható lamellás pergolarendszer került telepítésre extra magasságú lapozható üvegfallal.
  • Kiemelt megrendelői igény volt, hogy semmilyen vízelvezetés és konzol, illetve rögzítőelem nem látszódhat a beépített árnyékoló rendszereken, így ezeket a burkolat mögé elrejtve láthatatlan módon valósítottuk meg.
  • A szögben találkozó homlokzatok miatt kialakuló alakos épületrészek fedését fix üvegrendszerrel oldottuk meg.

Médiamegjelenések

print
A projekt megjelent a magazin 2021/4-es lapszámában melyet a logóra kattintva lapozhat fel.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!