Termékcsoportok
Email

BELÉPÉS PARTNEREKNEK:

Adja meg fel­használónevét és jel­sza­vát a part­neroldal­ra történő belépéshez!

Email

LEGYEN ÖN IS PARTNERÜNK!

Part­nerként Ön ezen az oldalon egy rövid cégel­lenőrzést követően megkap­ja a belépéshez szük­séges ada­tokat, mel­lyel elérhetővé válik letöl­thető anya­gaink összessége.

A reg­isztrá­ció min­den eset­ben egye­di elbírálás alapján történik, az űrlap beküldése nem jelen­ti automatiku­san a Part­neri stá­tusz létre­jöt­tét!

A part­neri stá­tusz elbírálását követően email­ben vagy tele­fonon felvesszük Önnel a kapc­so­la­tot és megküld­jük kereskedel­mi szerződésün­ket.

Töltse ki az aláb­bi űrlapot!

(Nem megfelelő ada­tok kitöltése kizárást von maga után!)

Cég neve *
Adószám *
Ügyvezető neve *
Ügyvezető e‑mail címe *
Kapc­so­lat­tartó *
Kapc­so­lat­tartó e‑mail címe *
Kapc­so­lat­tartó tele­fon­szá­ma *
Vezetékes tele­fon
Megye *
Tele­phely / Szál­lítási cím *
Székhe­ly / Bemu­tatóterem *
Cég­j­e­gyzék / Vál­lalkozói engedé­ly szá­ma *
Lev­elezési cím *
Szám­lázási cím *
Tevékenység *
Weboldal címe (ha van)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!