Termékcsoportok
Email

KERTI-ÉS TERASZÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK

LAMELLÁS ÉS FIX PERGOLÁK

A per­golák man­ap­ság egyre nagy­obb teret hódí­tanak, hiszen alka­lmazá­sukkal egy jól kihasznál­ható, kényelmes plusz hely­iség alakítható ki. Az úgy­n­evezett biok­li­matikus, vagyis lamel­lás per­golák a leg­prak­tikus­abb mod­ellek, hiszen ezek a legjob­ban fel­sz­erelt vál­toza­tok, illetve akár egész évben kihasznál­hatók.

Lamellás pergolák
ELŐNYEI:

 • A megfelelő kiegészítők és oldalzárá­sok alka­lmazása mel­lett egész évben kihasznál­hatók.
 • Remek lehetőséget nyúj­tanak egyéni vagy cso­por­tos pro­gramok lebony­olítására (pl. otthoni edzés, sütögetés, stb.).
 • A lamel­lák elfor­gath­atók vagy akár el is húzhatók, így mindig ideális men­ny­iségű fényt enged­hetünk be a per­go­la alá, illetve a ter­mészetes szel­lőzés is megoldott.
 • Az elfor­gath­ató lamel­lák biok­li­matikus hatást kel­tenek, melynek köszön­hetően folyam­atos a ter­mészetes szel­lőzés a per­go­la alatt.
 • Akár tel­je­sen elhúzható lamel­lákkal is választható.
 • Az inte­grált vízelvezetés­nek köszön­hetően esős időben sem kell aggód­ni, hiszen a szerkezet nem ázik be.
 • Bár­mi­lyen RAL szín­ben elérhető.

Lamellás pergolák
elérhető típusai:

Algarve

Az Algarve a mod­ern, lamel­lás per­golák első alap mod­ell­je, mely a szá­mos innová­ció­nak köszön­hetően korsz­erű, mégis pénztár­ca kímélő megoldás.

Algarve Aero

Algarve Aero biok­li­matikus per­go­la I Archishade.hu

Az Algarve Aero az Algarve tartóos­zlopok nélküli kivitele, melyet egy meglévő szerkeze­tre ülte­th­etünk vagy födémkivágás­ba
sül­lyesz­thetünk.

Camargue

A Camar­gue kínálatunk legk­ere­set­tebb mod­ell­je, mely­hez külön­böző oldalzárá­sok és kiegészítő extrák is választhatók.

Skye

A Skye a lamel­lás per­golák csúc­smod­ell­je. Lamel­lái nem csupán elfor­gath­atók, de akár tel­je­sen el is húzhatjuk őket.

Fix tetőszerkezettel felszerelt
pergolák elérhető típusai:

Algarve Canvas

Az Algarve Can­vas egy speciális, kétrétegű fix tetősz­erkezettel ellá­tott mod­ell, melynek tete­je egy hul­lám trapé­zle­mezből és egy fes­zített vás­zon­ból áll. Remek választás például gép­koc­si­beál­ló­nak.

Algarve Aero Canvas

Az Algarve Aero Can­vas az Algarve Can­vas tartóos­zlopok nélküli kivitele, melyet egy meglévő szerkeze­tre ülte­th­etünk vagy födémkivágás­ba sül­lyesz­thetünk. Remek választás udvar lefedésére.

HAZAI REFERENCIÁINK

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA
VAN SZÜKSÉGE?

A meghird­e­tett árnyékolók több­sége építészeti tanác­sadást igényel ahhoz, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízható működést, mag­as esztétikai élményt jelentsen. Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
az Archishade szakértő csapatával

 1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
 2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
 3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Az akció keretében a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
 4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
 5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Irodánk és bemu­tatóter­münk ‑valamint part­nervál­lalatunk az Atenád Kft gyártó üzeme — a Dunakeszi Auchan Ipari park területén talál­ható, a McDonald’s ‑ot és Burg­er Kinget összekötő Pal­lag utcában. Bemu­tatóter­münkben per­goláink, napel­len­zőink, télik­ert árnyékolóink megtekinthetők. A ren­delkezésre álló lehetőségekről, szín- és anyagválasztékról, extra funkciókról is bővebb tájékoz­tatást adunk.

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!