Termékcsoportok
Email

Keresett kifejezés: „Algarve

archishade.hu/termekek/aero-canvas-fix-tetos-pergola/
Algarve Aero Canvas fix tetős pergola

Az Algarve Aero Can­vas fix tetős per­go­la, az Algarve Can­vas tartóos­zlopok nélküli vál­toza­ta, mely meglévő szerkeze­tre ülte­th­ető vagy födémkivágás­ba sül­lyesz­thető. Fix rögzítésű, kétrétegű tetősz­erkezettel — hul­lám trapé­zle­mez és fes­zített vás­zon — ellá­tott per­go­la. Tel­jes mérték­ben szélál­ló és esőál­ló szerkezet.

archishade.hu/termekek/algarve-canvas-fix-tetos-pergola/
Algarve Canvas fix tetős pergola

Az Algarve Can­vas fix tetős per­go­la kétrétegű tetősz­erkezettel — hul­lám trapé­zle­mez és fes­zített vás­zon — rendlkezik. Remek választás udvar lefedésére, bejárati ajtó előt­ti tető kialakítására vagy autóbeál­ló­nak. Tel­jes mérték­ben szélál­ló és víz­záró szerkezet. Duál kivitel­ben is elérhető, mely eset­ben az árnyékoló egyik oldala az említett tetősz­erkezettel, a másik fele pedig elfor­gath­ató lamel­lákkal fel­sz­erelt. Tübb oldalzárás […]

archishade.hu/termekek/algarve-aero-bioklimatikus-lamellas-pergola/
Algarve Aero lamellás pergola

Az Algarve Aero lamel­lás per­go­la egy 150°-ban elfor­gath­ató lamel­lákkal ren­delkező biok­li­matikus teraszárnyékoló, az alap­kivitelő Algarve tartóos­zlopok nélküli vál­toza­ta. Meglévő szerkeze­tre ráül­te­th­ető vagy födémkivágás­ba sül­lyesz­thető. Több szerkezet összekapc­sol­ható osztógerendák nélkül (végte­lenített kivi­tel) max­i­mum 24 m hosszúság­ban.

archishade.hu/termekek/algarve-bioklimatikus-lamellas-pergola/
Algarve bioklimatikus lamellás pergola

Az Algarve biok­li­matikus lamel­lás per­go­la a lamel­lás per­go­larend­sz­erek alap mod­ell­je, mely 150°-ban elfor­gath­ató lamel­lákkal, inte­grált vízelvezető rend­sz­er­rel és alumíni­um szerkezettel ren­delkezik. Külön­böző oldalzárá­sokkal, kényel­mi extrákkal kiegészí­thető, melyek a szerkeze­tre kerül­nek ráépítésre. Min­den időjárási körülmény között jól kihasznál­ható. Altí­pu­sai klasszikus von­alvezetés­sel és lábak nélküli kivitel­ben érhetők el.

archishade.hu/akciok/tavaszi-sale/
Tavaszi sale

NE MARADJON LE!ELŐSZEZONI ÁRNYÉKOLÓ ÁRKEDVEZMÉNYEK! TAVASZI SALE AZ ARCHISHADE AJÁNLATÁBAN ÜSSÖN KÉT LEGYET EGY CSAPÁSRA!MOST 10 VAGY AKÁR 20% KEDVEZMÉNNYEL LEHETNEK ÖNÉ KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÁRNYÉKOLÓINK! Elősze­zoni akciónk keretében 10 vagy akár 20% ked­vezmén­nyel vásárol­hat per­golákat, per­go­la kiegészítőket, télik­ert árnyékolókat, zsaluz­iákat, illetve szel­lőző design­burko­la­tokat. Min­dezt az árnyékolás ter­vezés mag­yarorszá­gi sza­kértőjétől, a minősé­gi árnyékolókat gyártó Archishade Kft-től. […]

archishade.hu/termekek/sonovent-xsmall-small-medium-large-xlarge/
Sonovent ablakszellőzők hangelnyelő funkcióval

A Sonovent ablak­szel­lőző egy szárny for­májú beöm­lőv­el ren­delkező, önsz­abá­ly­ozó résszel­lőző, kiváló hangel­nyelő funkció­val. Az ablak­szel­lőző öt típusa elérhető; XSmall, Small, Medi­um, Large és Xlarge. Min­d­e­gyik résszel­lőző mod­ell 4 külön­böző légrés kialakítás­sal (10, 15, 20 vagy 25 mm) érhető el, min­d­e­gyik mod­ell esetében eltérő légáram­lási és hangc­sökken­tési képességgel. A hőc­serélő megoldá­sok a típustól és a beépítési […]

archishade.hu/termekek/endura-twist-2/
Endura Twist ablak résszellőző

Az Endura Twist ablak résszel­lőző egy inno­vatív, decen­tral­izált szel­lőző rend­sz­er, beépített érzékelőkkel és szmogszűrökkel, amely­ben a lev­egő elszívását és befújását ugyanaz a készülék végzi. Ter­mészetes szel­lőzést biz­tosít. A készülék inte­grált hőc­serélő­je gon­do­skodik a kül­ső, friss lev­egő előmelegítéséről, mielőtt az a hely­iségbe kerül. A készülék működése kife­jezetten halk, zavaró zajok ninc­senek. Az eszközzel akár még a […]

archishade.hu/termekek/invisivent-air-light-air-basic-air-high-2/
Invisivent Air akusztikai résszellőző rendszer

Az Invi­sivent Air résszel­lőző egy akusztikai, hő- és ener­giatakarékos ablak­szel­lőztető rend­sz­er. Kön­nyen inte­grál­ható bár­mi­lyen építészeti pro­jek­tbe, legyen szó új építés­ről vagy felújítás­ról. Dis­zkrét, ener­gia­hatékony, önsz­abá­ly­ozó és állítható résszel­lőző rend­sz­er. Hatékony zajc­sil­lapítás­sal ren­delkezik, akár 6 méteres szé­lesség­ben is elérhető. Külön­böző zajc­sil­lapítási tel­jesít­mény szin­tekkel (Air Light / Air Basic / Air High) kapható. Az ablak­szel­lőző kom­binál­ható egy […]

archishade.hu/termekek/invisivent-comfort-basic-high-ultra/
Invisivent Comfort önszabályozó résszellőző

Az Invi­sivent Com­fort önsz­abá­ly­ozó résszel­lőző egy fel­ső kategóriás ablak­szel­lőztető rend­sz­er. Max­imális kényel­met nyújt a ter­mészetes szel­lőzés­ben, mind az ener­getikai, mind az akusztikus, mind a hőkom­fort terén. Három kivitel­ben (Basic/ High / Ultra) elérhető. Alapfel­sz­erelt­ségként a Health­boxR 3.0 Smart­zone rend­sz­er­rel kom­binált. Ez a rend­sz­er figyeli a helység CO2 és páratar­talom szin­tjét, szabá­ly­oz­za a részel­lőzőt és ezál­tal […]

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!